Startsida
FAQ
- Sortiment
- Forskning
- Företaget
- Gör så här
- Innehåll i Choice
- IP-livsmedelsförädling
Åsikter
Kontakta oss
Samarbetspartners
SvenskaEnglish


Nicofree är IP-livsmedelscertifierade

IP Livsmedelsförädling är en standard som vänder sig till förädlare och mathantverkare som är leverantörer till dagligvaruhandeln. Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerhet för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

Här kan du läsa mer om IP-Certifiering


Läs mer om Svenskt Sigill och IP Certifirering